Calendar

July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Survey

What benefits can be obtained by your commune if it becomes a partner commune to the Jan III Sobieski Trail (JIIIS)?
strona główna News IV NABÓR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PROGRAMU „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM”
English (United Kingdom)Polish (Poland)

„Ogłoszenie o naborze"
Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego

jako Operator Dotacji

ogłasza IV nabór wniosków
JIIIS/DOT/IV/2015

w ramach Projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"
współfinasowanego przez Szwajcarię
w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie osobiście lub wysyłać
listem poleconym albo pocztą kurierską (decyduje data wpływu do Operatora Dotacji)
w terminie: od dnia 27 lipca 2015 roku do dnia 4 września 2015 roku do godz. 15.00
na adres: Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, pokój 206
ul. Partyzancka 2 21-007 Mełgiew

Załączniki:

Ogłoszenie IV naboru

Wytyczne dla os. ubiegających się o dotacje

Wzór pisma przewodniego

Załącznik nr A: Wniosek aplikacyjny

Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełnienia wniosku

Załącznik nr 1 - Harmonogram realizacji projektu

Załącznik nr 2 - Budżet

Załącznik nr 3 - Biznesplan dla istniejących firm

Załącznik nr 3 - Biznesplan dla nowopowstałych

Załącznik nr 3 - Biznesplan dla istniejących firm - część finansowa

Załącznik nr 3 - Plan projektu dla organizacji pozarządowych

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o otrzymaniu nie otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Załącznik nr 6 - Formularz w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące sprawozdań finansowych oraz sytuacji finansowej

Załącznik nr 8 - Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu niezbędnych środków finansowych

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiazań

Załącznik nr 10 - Upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy

Załącznik nr B: Umowa o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 do umowy - weksel

Załącznik nr 3a do Umowy - deklaracja wekslowa dla osób fizycznych

Załącznik nr 3b do Umowy - deklaracja wekslowa dla osób prawnych

Załącznik nr C: Karta oceny formalnej

Załącznik nr D: Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr E: Karta kryteria wyboru

Ta strona używa cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, oraz sposobu jak je usunąć zobacz Polityka cokies.