Kalendarz

maj 2019
N P W Ś C Pt S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Sonda

Jakie korzyści może odnieść Twoja Gmina jako gmina partnerska Szlaku Jana III Sobieskiego (JIIIS)?
strona główna O programie o programie
English (United Kingdom)Polish (Poland)

Program „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim” został opracowany na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w podregionie Szlaku Jana III Sobieskiego, czyli w 6 gminach partnerskich: Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Wólka.

Program inicjuje długotrwały proces budowania marki terytorialnej, której wizytówką ma stać się jakość produktów i usług dostarczanych w podregionie, które nawiązywać będą do dziedzictwa Króla Jana III Sobieskiego oraz jego rodu, a tym samym do dziedzictwa Rzeczypospolitej Szlacheckiej.

Program zakłada przekazywanie dotacji bezzwrotnych zainteresowanym podmiotom z sektora biznesu, w tym nowym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, ale również organizacjom pozarządowym, dla których wspólnym mianownikiem jest chęć włączenia się w tworzenie marki Szlaku Jana III Sobieskiego jako silnej i rozpoznawalnej marki terytorialnej.

Wymienione podmioty mają szansę włączyć się w proces budowania marki, aplikując o dotację celową w ramach programu i z pomocą uzyskanego wsparcia finansowego, wprowadzając na rynek nowe produkty i usługi, a w przypadku organizacji pozarządowych- głównie wydarzenia, przybliżające odbiorcom oferty Szlaku jego szlachecki charakter.

Odbiorcami produktów i usług dostarczanych w ramach programu i po jego zakończeniu są przede wszystkim mieszkańcy województwa lubelskiego, ale również mieszkańcy województw sąsiednich, do których informacja o ofercie Szlaku JIIIS docierać będzie za pośrednictwem szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej prowadzonej w ramach programu. Mowa tutaj o turystach krótko- i długoterminowych, którym Szlak dostarczy jakościowe produkty spożywcze, zaplecze restauracyjne, miejsca noclegowe i przede wszystkim unikatową ofertę spędzania czasu wolnego po szlachecku.

Niezbywalnym elementem każdego projektu przedłożonego do oceny w celu pozyskania dofinansowania jest wykazanie, iż produkt, usługa bądź wydarzenie, którego projekt dotyczy adaptuje dziedzictwo Jana III Sobieskiego i jego rodu, nawiązuje do zwyczajów epoki Króla lub jest inspirowany przebiegiem konkretnych wydarzeń historycznych, a nade wszystko, iż ma charakter szlachecki, czyli jest daleki od ludowości.

Co ważne, inspiracja, o której mowa nie oznacza rekonstrukcji wydarzeń historycznych wprost, kopiowania bądź odwzorowywania. Zakłada twórcze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w podregionie.

Wnioski o dotacje składane przez Państwa w kolejnych naborach w ramach programu podlegać będą najpierw ocenie formalnej, a następnie ocenie merytorycznej, w której maksymalna ilość punktów wynosi 100. W ramach oceny merytorycznej wnioski oceniane będą ze względu na następujące kryteria:

1. Adekwatność- w ramach kryterium oceniany będzie stopień spójności celów Państwa projektu z kierunkami rozwoju Szlaku JIIIS, stopień wpisywania się proponowanego produktu/ usługi/ wydarzenia w docelową, planowaną ofertę Szlaku JIIIS jako zintegrowanego produktu turystycznego (40/100 pkt.).

2. Trwałość rezultatów- w ramach kryterium oceniana będzie realna perspektywa czasowa utrzymania produktu/usługi/wydarzenia na rynku (30/100 pkt.).

3. Budżet i efektywność kosztowa- w ramach kryterium oceniany będzie stosunek planowanych nakładów finansowych do ilości i jakości spodziewanych produktów i rezultatów (20/100 pkt.)

4. Metodologia- w ramach kryterium oceniana będzie spójność wszystkich zapisów we wniosku o dotację oraz logika argumentów przemawiających za przyznaniem dofinansowania (10/100 pkt.).

Ta strona używa cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, oraz sposobu jak je usunąć zobacz Polityka cokies.